Mittwoch, 18. August 2010

Hitler related to North Africans and Jews


Wednesday, August 18, 2010
AD Sportwereld

BRUSSELS - Hitler was genetically related to North Africans and Jews. This suggests a Belgian journalist examination of DNA from the former Nazi leader.

Jean-Paul Mulders managed to get DNA from relatives of Hitler in Austria and the United States. He was thus in possession of his Y chromosome, from father to son transmission.

Hitler was known to haplogroup E1b1b to hear, in Western Europe is rare. This group originated in northeastern Africa and spread through the Middle East to Europe.

E1b1b is most common among Berbers and Somalis, but also in Ashkenazi Jews, says the Belgian magazine Knack in Mulders:''So you can, with appropriate perspective, that Hitler was related to the people he so despised.'' (Reuters)


Hitler verwant aan Noord-Afrikanen en Joden

BRUSSEL - Hitler was genetisch verwant aan Noord-Afrikanen en Joden. Dat stelt een Belgische journalist na onderzoek van DNA van de voormalige nazileider.

Adolf Hitler tijdens een planningsvergadering met Duitse officieren. ANP
Adolf Hitler tijdens een planningsvergadering met Duitse officieren. ANP

Jean-Paul Mulders bemachtigde DNA bij verwanten van Hitler in Oostenrijk en de Verenigde Staten. Hij kwam daardoor in het bezit van diens Y-chromosoom, dat van vader op zoon wordt doorgegeven.

Hitler bleek tot de zogenoemde haplogroep E1b1b te horen, die in West-Europa zeldzaam is. Deze groep ontstond in het noordoosten van Afrika en verspreidde zich via het Midden-Oosten naar Europa.

E1b1b komt vooral voor bij Berbers en Somaliërs, maar ook bij Asjkenazische Joden, aldus Mulders in het Belgische tijdschrift Knack: ''Je kunt dus, met de nodige relativering, stellen dat Hitler zelf verwant was met de mensen die hij zo minachtte.'' (ANP)

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/506006/2010/08/18/Hitler-verwant-aan-Noord-Afrikanen-en-Joden.dhtml

http://www.virtualseverussnape.org/